Ruszył nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. 

ulotka1

ulotka2