W dniu 4 lutego br., w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2020, przeprowadzone zostało szkolenie obronne.

Uczestnikami szkolenia byli szefowie jednostek podległych i nadzorowanych przez samorząd Gminy Miasta Braniewa – realizujący zadania obronne na terenie miasta oraz przedstawiciele 9 Brygady Kawalerii Pancernej , Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej , Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego i Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.
Celem szkolenia było rozliczenie zamierzeń wykonanych roku 2019  oraz omówienie planowanych na rok 2020, przedsięwzięć w zakresie   pozamilitarnych przygotowań obronnych i Obrony Cywilnej .
Wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne do realizacji zadań własnych wytyczne oraz przygotowane do wykorzystania materiały planistyczne i szkoleniowe.

W szkoleniu uczestniczyło 38 osób. Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Braniewa.

IMG 20200204 100624