W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie informacyjne przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką rozliczania projektów realizowanych w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2 Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także możliwościami uzyskania wsparcia unijnego na rozwój firmy. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2020 r. od 10:00 do 12:45 w Hotelu Młyn w Elblągu, przy ul. Kościuszki 132.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Szczegóły na poniższym plakacie :

ogłoszenie o spotkaniu 12.02.20201