Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy przypadającymi na 25-26 grudnia 2019r., odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w workach, które zgodnie z harmonogramem powinny być odebrane 25 i 26 grudnia 2019r. (środa i czwartek),  zostanie zrealizowany  w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.
W związku z powyższym ww. odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie celem ich odbioru.