KOMUNIKAT

Urząd Miasta w Braniewie– Wydział Gospodarki Mieszkaniowej ostrzega przed niebezpiecznym tlenkiem węgla!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku);

- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

- ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia;

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien
i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe;

- stosowania niewłaściwego opału.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

Co zrobić żeby być bezpiecznym?

Dbaj o odpowiedni stan techniczny urządzeń i instalacji, dbaj o odpowiednią wentylację pomieszczeń: stosuj mikrowentylację okien i drzwi, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w drzwiach i w kratkach wentylacyjnych w ścianie, w przypadku pieców kaflowych systematycznie usuwaj nagromadzone sadze i stosuj właściwy opał, zwróć uwagę oraz staraj się pomóc osobom starszym i samotnym, które wymagają wsparcia. Możesz również zainstalować w mieszkaniu czujnik tlenku węgla.

Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 11

 Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 12

 

 

Ulotka Czad i OgieĹ 2016 2017 11