Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w piątek 1 listopada 2019 r., odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w workach, które zgodnie z harmonogramem powinny być odebrane 1 listopada 2019 r.(piątek), zostanie zrealizowany 31 października 2019 r. (czwartek) oraz 2 listopada 2019 r. (sobota).

W związku z powyższym ww. odpady należy wystawić w wyznaczonych terminach celem ich odbioru.