Burmistrz Miasta Braniewa informuje mieszkańców Braniewa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie :

- gazowe,

- elektryczne,

- pompy ciepła,

- z automatycznych kotłów,

- olejowe,

- oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (c.o.) i do sieci gazowej.

Druki wniosku oraz Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. opublikowane są na stronie BIP Urzędu Miasta Braniewa.

Wnioski należy składać w sekretariacie (pokój Nr 16) Urzędu Miasta Braniewa, ul.Kościuszki 111, 14-500 Braniewo w terminie od 20 sierpnia 2019 roku do 18 września 2019 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Burmistrza Miasta Braniewa, według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.