Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów.

Więcej informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/621/pkn-orlen-wesprze-lokalne-inicjatywy-spoleczne-w-r.html