30 maja 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie Warmińsko-Mazurskiej Szkoły Liderów Miast. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy z Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta, Braniewa i Ornety. Szkoła Liderów Miast to tzw. kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego, seminaria i warsztaty eksperckie z zakresu wiedzy o mieście, wspólne budowanie lokalnego patriotyzmu aktywnych liderów i liderek miast i spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego. Władze miast, biorących udział w tegorocznej edycji, podpisały podczas inauguracji list intencyjny. Miasto Braniewo reprezentowała Pani Sekretarz miasta – Anna Weryk.

Zdjęcie ze strony:

https://gwarminska.pl/strona/w-lidzbarku-warminskim-rozpoczely-sie-zajecia-w-warminskiej-szkole-liderow/IMG 6458