Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. "Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku". Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań powinny złożyć ofertę do 10 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie :

https://rowop.pl/artykuly/576/otwarty-konkurs-ofert-mon-z-zakresu-podtrzymywania.html