W dniu 30 kwietnia 2019 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy Bartoszyce w Bezledach, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej, srebrne medale "Za zasługi dla obronności kraju", Państwu Małgorzacie i Mieczysławowi Bednarz,

których trzech synów służy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeden z Nich, kpr. Adam Bednarz, jest żołnierzem 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju" przyznawany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

artykuł

Rzecznik 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie