Do 6 lutego organizacje pozarządowe z całego kraju mogą zgłaszać przedsiębiorstwa prywatne, państwowe oraz fundacje korporacyjne (zarejestrowane w KRS) do Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku 2019", organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W konkursie nagradzane są prospołeczne inicjatywy firm, realizowane we współpracy z III sektorem na rzecz rozwiązania problemów i zaspokojenia potrzeb określonych społeczności.

Więcej informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/482/konkurs-o-tytul-dobroczynca-roku-2019.html