Informuję, iż w dniach 04.03-11.03.2019 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 ( Szpital Powiatowy ) ,przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Obowiązek stawienia się , obejmuje mężczyzn urodzonych  w roku 2000 (rocznik podstawowy) oraz osoby z roczników starszych ( 1995-1999), które wcześniej , z różnych powodów , nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 556440105 ( kom. 535 568 998).

                                                                                                                       

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA