W piątek 29 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, została podpisana umowa na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

W imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę podpisali Pan Wicemarszałek Miron Sycz i Członek Zarządu Pan Marcin Kuchciński, natomiast w imieniu spółki Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska.

W wyniku podpisanej umowy, spółka pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 588.864,32 zł z przeznaczeniem na kompleksową  termomodernizację budynku kotłowni i laboratorium przy     ul. Stefczyka.

Planowane roboty budowlane rozpoczną się w marcu 2018r. i obejmą: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia.

Przedsięwzięcie polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie przyczyni się do realizacji celów Strategii Europa 2020, czyli do: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, większej efektywności energetycznej, która przyczyni się do zoptymalizowania kosztów eksploatacji budynku. Cele te zostaną osiągnięte poprzez przewidziane w ramach projektu działania. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

elewacja 2

 

 

elewacja 1

 

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia dzien nauczyciela

17 października 2017r. (wtorek) czeka nas kolejna zbiórka krwi organizowana przez klub HDK PCK "KROPELKA". Zapraszamy do Braniewskiego Centrum Kultury. Rejestracja dawców od 8-11. Zapraszamy w imieniu organizatorów. 

zbiorka 17 10

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuję, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu wrześniu 2017 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

 • urodziło się 23 dzieci, w tym: 13 dziewczynek i 10 chłopców.

  Największą popularnością wśród noworodków płci żeńskiej cieszyły się imiona:

  Zofia, Zuzanna, Lena, Antonina, Hanna, Alicja, Maja, Liliana, Nadia, Maria,

  Natomiast wśród noworodków płci męskiej:

  Miłosz, Przemysław, Konrad, Wiktor, Marcel, Wojciech, Jakub, Bartosz, Alan, Piotr, Leon,

 • na ślubnym kobiercu stanęło 7 młodych par zawierając małżeństwo w formie cywilnej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie oraz 7 par w formie wyznaniowej przed osobą duchowną tzw. "konkordatowej" wywierającej skutki cywilo-prawne.

 • z przykrością informujemy, że zmarło 10 osób, 

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej obchodzić będzie w tym tygodniu 23. rocznicę swojego powstania. Uroczysty apel odbędzie się w czwartek, 05 października w centrum miasta i zostanie poprzedzony piknikiem militarnym.