Podczas uroczystej gali 17 listopada w Opolu odbyło się przyznanie nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD – „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – to nawiązanie do kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 Wyróżnienia otrzymało pięciu organizatorów EDD z województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się następujące instytucje i osoby:

Katarzyna Wojnarska i Izabela Rachuba, Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Knosały w Olsztynie,

Andrzej Umiński, Komendant Hufca ZHP Działdowo im. hm. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”,

Elżbieta Jakubowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie,

Pracownia Garncarnia w Kamionku Wielkim,

Sławomir Fura, Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem Nidzie            

galaedd