Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym repertuarem kina

Wytyczne dla kina w warunkach epidemii Covid-19 : procedury_KINO_BCK.pdf

repertuar kina